Vaderschap versterken, Triple P Divers en Verbinding en Governance

Vaderschap versterken

Het project Vaderschap versterken is volop in beweging. De Kenniswerkplaats organiseerde diverse bijeenkomsten en een expertmeeting rondom het thema. Ook gaven de partners van de Kenniswerkplaats diverse workshops (Vaderschap is geen playstation, Vaderschap versterken, Vaderschapsprojecten in Zuidoost). Bovendien presenteren wij in januari 2012 de resultaten van het onderzoek dat de Kenniswerkplaats Tienplus naar vaderschap deed. Dit onderzoek gaat over (projecten van en voor) vaders in Amsterdam en bevat aanbevelingen hoe het beleid de emancipatie van vaders kan ondersteunen. Meer informatie over Vaderschap versterken

Triple P Divers

Ook het project Triple P Divers heeft de afgelopen tijd goede resultaten geboekt. We hebben een handzame brochure ontwikkeld voor alle beroepskrachten die werken met Triple P of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. In de brochure Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders leest u over de kansen en knelpunten van het programma. Bovendien geven we tips hoe u Triple P het beste kunt inzetten bij ouders met verschillende achtergronden. De uitkomsten van het onderzoek onder ouders van tieners zijn besproken met professionals tijdens een expertmeeting. Begin volgend jaar verschijnt er aan de hand hiervan een brochure voor toeleiders, zoals huisartsen en sleutelfiguren bij zelforganisaties en scholen. Ook werken we aan een systematische literatuurreview: wat is er al bekend over Triple P voor diverse doelgroepen?
Meer informatie over Triple P Divers

Verbinding en governance

Op 11 oktober 2011 vond de miniconferentie ‘Ouders in eigen kracht: een gezamenlijke benadering’ plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Tienplus, het Ouder- en Kindcentrum (OKC) Nieuw West, Stichting Nisa for Nisa en het Steunpunt Ontwikkeling en Participatie (SOP). Het doel van deze conferentie was dat Nisa for Nisa, SOP en het OKC hun ervaringen met samenwerking konden delen met beleidsambtenaren, professionals en vrijwilligers die in Nieuw West actief zijn rondom jeugd en gezin. Van deze bijeenkomst is een kort verslag en een filmpje gemaakt, beide zijn te downloaden via de pagina Verbinding en governance