Over de werkplaats

Amsterdam kent diverse voorzieningen voor jeugd en gezin. Mensen van niet-westerse afkomst maken daar nog weinig gebruik van, terwijl juist onder hen de behoefte aan steun en hulp groot is. Daardoor stapelen problemen zich soms op tot het moment dat ouders of jongeren er zelf moeilijk meer uitkomen. Dit terwijl gezinnen versterkt kunnen worden als er een pedagogisch vangnet is, waar ouders terechtkunnen en zich thuis voelen bij kleine of grotere vragen over opvoeding. Om ouders beter te ondersteunen is in 2009 de Kenniswerkplaats Tienplus opgericht. Download de flyer van de Kenniswerkplaats Tienplus

Doel

De doelstelling van de voortzetting van Kenniswerkplaats Tienplus in 2012-2014 is drieledig:

  • Voortzetting van de kennisinfrastructuur.
  • Verdieping van de kennis en resultaten die zijn opgedaan in de afgelopen projectperiode en verbreding ervan naar andere regio’s.
  • Implementatie, verspreiding en borging van kennis en resultaten in beleid, praktijk, opleidingen en wetenschap, ook van de projecten in het kader van Diversiteit In Vakmanschap.

Inhoudelijk bouwen we voort op de voorgaande projectperiode.

Nieuwe aandachtspunten

We bundelen de krachten sterker rondom de stelselherziening: de grote operatie waar Amsterdam, en het jeugdbeleid in het algemeen, voor staat. Het gaat dan vooral om de beoogde ‘kanteling’ in de aanpak van de zorg voor jeugd en gezin. Kanteling wil zeggen: een vergroting van het bereik en de effectiviteit ervan voor de divers samengestelde Amsterdamse bevolking. Daarbinnen concentreren wij ons op drie kernthema’s:

  1. OKC als laagdrempelig knooppunt;
  2. Vakmanschap nieuwe stijl;
  3. Interventies: evidence én practice based werken.

Samenwerkingspartners

Formele partners in de kenniswerkplaats zijn:

Kenniswerkplaats Tienplus werkt nauw samen met de Amsterdamse OKC-academie en een aantal OKC’s, scholen, stadsdelen en migrantenzelforganisaties. De hoofdfinancier van de kenniswerkplaats is de landelijke organisatie voor zorgonderzoek ZonMw. De gemeente Amsterdam is cofinancier van enkele deelprojecten.